Besöket på Riddarhuset

Här kommer bilder från vårt besök på Riddarhuset med fantastisk visning av riddarhusamanuens Oscar Langenskiöld. Vi är mycket glada över den stora uppslutningen!

Besök gärna Riddarhusets hemsida. Riddarhuset arrangerar regelbundet kulturkvällar, föredrag och konserter.

Visningen tog sin början i entréhallen.
Visningen tog sin början i entréhallen. Riddarhusamanuens Oscar Langenskiöld berättar för oss.
Trapphallens övre plan
Trapphallens övre plan


Riddarhussalen
Riddarhussalen. I taket Ehrenstrahls magnifika målning, på väggarna vapensköldar av koppar som ger en speciell akustik vid konserter.
2331 vapensköldar täcker väggarna. På just denna vägg finns Linnés.
2331 vapensköldar täcker väggarna. På just denna vägg finns Linnés.
Linnés vapensköld, längst till vänster i mittenraden.
Linnés vapensköld, längst till vänster i mittenraden.
Vapenporslin i Blå Rummet
Vapenporslin i Blå Rummet
I Lantmarkskalkssalen
I Lantmarkskalkssalen
Porträtt av Axel von Fersen d.ä. (1719-1794), ledare för hattpartiet och lantmarskalk.
Axel von Fersen d.ä. (1719-1794), ledare för hattpartiet och lantmarskalk.
Ståtligt gyllenläder med exotiska lejon, frukter och blommor
Ståtligt gyllenläder med exotiska lejon, frukter och blommor
Lantmarskalkssalen
Lantmarskalkssalen
Visningen avslutades i Lantmarskalkssalen, Linnés Vänners sekreterare Gunhild Bäck tackar vår ciceron Oscar Langenskiöld för en spännande, rolig och lärorik afton.
Visningen avslutades i Lantmarskalkssalen, Linnés Vänners sekreterare Gunhild Bäck tackar vår ciceron Oscar Langenskiöld för en spännande, rolig och lärorik afton.