Besök på Riddarhuset 30 oktober

Riddarhuset. Foto:

Vi är väldigt glada över det stora intresset för besöket på Riddarhuset den 30 oktober. Anmälan är nu stängd och vi ser fram emot att träffas!

Resan till och från Stockholm ombesörjer man själv och kl 18.15 samlas vi vid Riddarhusets entré, Riddarhustorget 10. Där tar Riddarhusamanuens Oscar Langenskiöld emot och ger oss en guidad visning.

Observera att tillgängligheten är begränsad då Riddarhuset inte är handikappanpassat.

Vid frågor om resan, kontakta Gunhild Bäck, mobiltel 0769351485, E-post: Gunhild.Back@gmail.com. Kostnad för entréavgiften inbetalas på Pg 868732-9 (Linnés Vänner).

Besök gärna Riddarhusets informativa hemsida inför besöket: https://www.riddarhuset.se/

Välkommen!