Årsmötet 2017

Den 28 februari hölls föreningens årsmöte på Evolutionsbiologiskt centrum (EBC) i Uppsala.

Sedvanligt inleddes årsmötet med ett spännande föredrag, innan årsmötesförhandlingarna tog vid.

Kvällens föredragshållare var läkaren och författaren Gudrun Nyberg, som berättade om sin forskning kring naturforskaren Bengt Euphraséns liv och gärning under 1700-talets andra hälft.

Årsmötesdeltagarna fick även en presentation av Roland Moberg som berättade om arbetet med den nya lavfloran Lavar: en fältguide (2016), författad tillsammans Svante Hultengren. Boken är en uppdatering av Lavar – en fälthandbok (1990) med nya bilder, texter och enligt senaste systematik.

Roland Moberg

Jesper Kårehed, intendent vid Uppsala Linneanska trädgårdar, informerade om att årets ekonomiska stöd från Linnés Vänner kommer att användas till en ny informationsskylt vid Linnés Museum in Altis på Hammarby.

Föreningens ordförande Ann-Mari Jönsson höll i klubban under årsmötet och sammanfattade det gångna året, under vilket föreningen vuxit i medlemsantal och bland annat delat ut 25 000 för att stödja arbetet i Uppsala Linneanska trädgårdar. Föreningens programpunkter och aktiviteter har också varit väldigt välbesökta.

Under mötet invaldes Carl-Gustaf Spangenberg och Anna Maria Wremp i valberedningen. Som revisor invaldes Olle Klaar efter Per Häggblom.

Kvällens föredragshållare Gudrun Nyberg (th) tackas med blommor av ordförande Ann-Mari Jönsson.