Årsmöte den 28 februari

Vi ber att få hälsa alla medlemmar hjärtligt välkomna till årsmöte och ett nytt spännande 2018 med Linnés Vänner. Årsmötet äger rum den onsdagen den 28 februari kl 19:00. Ekmansalen, Evolutionsbiologiskt centrum (EBC), Norbyvägen 14.

Helena Backman

Helena Backman

Efter årsmötesförhandlingarna föreläser bibliotekarie Helena Backman, om Pressade växter i bibliotekssamlingar  – reflektioner med exempel från Bergianska biblioteket.

Helena Backman är bibliotekarie vid Kulturarvsavdelningen, Äldre tryck och specialsamlingar vid Uppsala universitetsbibliotek sedan 2016. Hon har studerat bokhistoria vid Lunds universitet och har ett speciellt intresse för bokband och provenienser. Backman har lång erfarenhet  av bibliografiskt arbete, främst gällande äldre tryckta böcker, och har varit bibliotekarie för de äldre samlingarna på Skara stifts- och landsbibliotek 2006-2013, och för specialsamlingarna på Stockholms universitetsbibliotek, vilka även innefattar Kungl. Vetenskapsakademiens äldre boksamling på deposition, (2013-2016). Backman har varit representant i det internationella samarbetet Linneaus Link för Stockholms bibliotek (2014-2016) och för Uppsala universitetsbibliotek (2016-).

Vi kommer som vanligt att bjuda på fruktbord och trevlig samvaro.

Varmt välkomna!

 

Här kan du ladda ned årsmöteshandlingarna:

Affisch årsmöte 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Medlemsbrev 2018

Förslag till stadgeändring