Årets Gunnar Peterssonföreläsning

Kära Linnévänner,

Vi inbjuder till årets Gunnar Peterssonföreläsning med Mats Wahlberg, som kommer att tala om:
Föret, Pinan och Falebro, några namn längs Linnés Danmarksvandring, Herbatio Danensis.

Tid: Torsdag 23 november kl. 18
Plats: Ekmansalen, Evolutionsbiologiskt centrum, Norbyvägen 14

Efter föredraget bjuder föreningen på mingel med snittar och dryck, som en avslutning på föreningens 30-årsjubileum (ingen kostnad).

Föredraget ges i samverkan med Folkuniversitetet.

Välkomna!
Styrelsen, Linnés vänner