Årets Gunnar Petersson-föreläsning

Vid årets Gunnar Petersson-föreläsning berättade Mats Wahlberg
om ”Föret, Pinan och Falebro, några namn längs Linnés Danmarksvandring, Herbatio Danensis”

En stor publik på fler än 60 personer hade slutit upp för att åhöra det intressanta föredraget om den rika historien bakom platser, gårdar och händelser längs denna stig som ju slutar vid självaste Linnés Hammarby.

Dags att ge sig ut på vandringar längs https://linnestigarna.se/ !
Efterföljande mingel bjöds på snittar och förfriskningar som var en mycket uppskattad avslutning på förenings jubileum.

Lite mer om det intressanta föredraget kan ni hitta på länken nedan:

https://linneshammarby.se/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/Arsskrift_2022.pdf