Arbetspass i Linnéträdgården, 27 april

Vårens arbetspass i Linnéträdgården inleddes med en kortvarig hagelskur men snart var solen framme igen och sju glada medlemmar satte igång med rengöring av bänkar, lövräfsning och slutligen sattes skyltarna med de olika kvartersnamnen ut. Avslutningsvis dukade ansvarig trädgårdmästare Tomas Zicha fram kaffe och smörgåsar i solen utanför orangeriet. Särskilt glädjande var att flera nya medlemmar deltog denna gång och att vi gärna hade jobbat mer.