Anton Härder gästar Uppsala


”Lycklig barndom, lyckad framgång” är temat för Anton Härders föredrag i Linnéträdgårdens
Orangeri onsdag den 21 september kl. 18.00. Härder är verksam vid Linnéminnena i Råshult
och Stenbrohult och tillika kommunpolitiker i Älmhult. Han brukar dessutom gestalta Carl
von Linné i Råshult och kommer nu att berätta om Linnés uppväxtmiljö. Svenska
Linnésällskapet hälsar alla besökare hjärtligt välkomna, dock rekommenderas att vara ute i
god tid, då antalet platser är begränsat.
Väl mötta!
Styrelsen, Svenska Linnésällskapet