7 december: Hur man gör teriak – tidigmodern medicin i praktiken

Vetenskapshistorikern HjalmarFors och farmakologen Nils-Otto Ahnfelt berättar om sitt forskningsprojekt som bland annat involverat att återskapa det uråldriga universalläkemedlet teriak.

Tid och plats: Torsdag 7 december. Ekmansalen kl. 19:00, Evolutionsbiologiskt centrum (EBC), Norbyvägen 14. Vi bjuder på glögg och kakor. Föranmälan till Ann-Mari Jönsson (ann-mari.jonsson@lingfil.uu.se) senast lördagen den 2 december.

An apothecary publically preparing the drug theriac, under the supervision of a physician. Woodcut. Iconographic Collections Keywords: CEREMONY; DRUGS; antidote; Hieronymus Brunschwig; Pharmacy; theriac; brunschwig

Apotekare som bereder teriak under överinseende av en läkare. Träsnitt. Bild: Wellcome/Wikimedia Commons