Gunnar Petersson-föreläsning

Erik Pelve, ”Mörk mikrobiell materia – allt vi inte vet om mikroorganismer”

Om man vill upptäcka nya arter i linneansk anda i Sverige idag är det bland mikroorganismerna man skall leta. En som gör det är Erik Pelve, forskare vid Institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet.

Tid och plats: 12 oktober. Ekmansalen, Evolutionsbiologiskt centrum (EBC), Norbyvägen 14, kl. 19:00. Snittar och ”bubbel” serveras till en kostnad av 50 kr (medtag kontanter). Föranmälan till Ann-Mari Jönsson (ann-mari.jonsson@lingfil.uu.se) senast den 5 oktober.

Linnés Vänner har instiftat en årligen återkommande Gunnar Petersson-föreläsning, för att hedra minnet av föreningens initiativtagare Gunnar Petersson (1927-2013).

Mer information och höstprogrammet i sin helhet på programsidan