Program hösten 2023


Lördag 12 augusti kl. 8.30-17.00
Linnés Vänners utflykt tar oss i år till Dannemora och Österbybruk – vi reser i Linnés fotspår på Jernets Väg


Anmälan till resan öppnar den 13 juni kl. 10 och görs via vår hemsida: https://www.linnesvanner.se. Sista anmälningsdag är 15 juli. Antalet platser är begränsat till 50 personer. Priset för resan är 700 kr. För ytterligare info, se programbladet nedan.


Söndag 3 september kl. 11.00-16.00
Botans dag

Träffa trädgårdsmästare och botanister, i köksträdgård och lökrabatter. Fynda nya växter till din trädgård. Få råd och tips om odling. Var med i trädgårdssällskapets odlartävling. Njut av vackra pelargoner eller köp hem ostar och grönsaker från Bondens matmarknad. Linnés Vänner är förstås på plats med ett stånd.


Torsdag 14 september kl. 18.00
Växter i texter: att pressa blommor i böcker från 1500-talet till idag

Anna Svensson delar med sig av ett generöst urval av pressade växtfynd från hennes idéhistoriska forskning om bokens roll från botanikens tidiga historia och framåt.

Föredraget ges i samverkan med Folkuniversitetet.
Lokal: Ekmansalen, Evolutionsbiologiskt centrum. Mingel efter föredraget.


Början av oktober
Arbetspass i botaniska trädgården

Mer information senare.


Torsdag 19 oktober kl. 18.00
Peter Collinson – ”Fendric” i Linnés nätverk av korrespondenter

Eva Nyström föreläser om engelsmannen Peter Collinson, handlare i ullvaror och passionerad trädgårdsodlare, och hans betydelse för Linnés korrespondens

Föredraget ges i samverkan med Folkuniversitetet.
Lokal: Ekmansalen, Evolutionsbiologiskt centrum. Mingel efter föredraget.


Torsdag 23 november kl. 18 Årets Gunnar Peterssonföreläsning

Föret, Pinan och Falebro. Några namn längs Linnés Danmarksvandring, Herbatio Danensis

Mats Wahlberg presenterar några intressanta ortnamn länge en av Linnéstigarna
Snittar och ”bubbel” serveras till en kostnad av 50 kr (kontanter eller Swish 123 333 58 17). Föranmälan på Linnés vänners hemsida (http://www. linnesvanner.se) senast den 16 november. Ni som inte kan använda hemsidan för anmälan, kontakta Ann-Mari Jönsson, tel. 070- 6147328.
Föredraget ges i samverkan med Folkuniversitetet.
Lokal: Ekmansalen, Evolutionsbiologiskt centrum


Torsdag 14 december kl. 18.00
Kanariefågelns kulturhistoria – en ornitologisk ikon

Ingvar Svanberg berättar om kanariefågelns långa i historia som domesticerad fågel, i Sverige sedan 1600-talet. Linné publicerade 1747 närmast en skötselbeskrivning i Västgötaresan.
Föredraget ges i samverkan med Folkuniversitetet.
Lokal: Ekmansalen, Evolutionsbiologiskt centrum. Sedvanligt Lusse-mingel efter föredraget.


Anmäl din e-postadress för utskick (om du inte redan har gjort detta) genom att maila oss på info@linnesvanner.se. Glöm inte heller att meddela oss eventuella adressändringar!