Linnés Vänners resa 2018

Lördag 18 augusti 2018

Årets resa tar oss ut i 1700-talets kulturlandskap. Under ledning av Göran Ulväng, docent vid Ekonomisk-historiska institutionen i Uppsala besöker vi Kvekgården, Höja, Taxnäs och Landsberga. Mer information om resan och anmälan kommer under våren.

Mejla oss gärna din e-postadress för utskick om detta till: info@linnesvanner.se

Reseprogram (preliminärt)

9.00 Avfärd från Uppsala

9.30 Kvekgården – välbevarad bondgård från ca 1800. Förmiddagskaffe.

11.00 Höja – karolinsk herrgård, ca 1710.

12.30 Lunch på Fribergs golfklubb.

13.30 Avfärd mot Taxnäs. På väg dit passerar vi Hässle och Bjelkesta herrgårdar med välbevarade 1700-tals byggnader och landskap.

14.00 Taxnäs – välbevarad rokokoherrgård med park ca 1770.

15.30 Landsberga – välbevarad klassicistisk herrgård, ca 1800. Eftermiddagskaffe.

16.45 Återfärd mot Uppsala.

Landsberga Herrgård. WikimediaCommons

Landsberga herrgård

Kvekgården. WikimediaCommons

Kvekgården