Program 2019

Torsdag 28 februari  

Årsmöte med föredrag

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar talar lärdomshistorikern Eva Nyström över ämnet: ”Det är mig en synnerlig fägnad så ofta jag får språka med Kiäre Bror, genom bref, fast jag icke det får coram.” Om Linnes korrespondens med vännen Abraham Bäck.

Tid och plats: Ekmansalen, Evolutionsbiologiskt centrum (EBC), Norbyvägen 14, kl. 18-20.


Torsdag 14 mars 

Erica Mejlon: ”Om Linnés insektssamling som nu blivit tillgänglig digitalt”

Tid och plats: Ekmansalen, Evolutionsbiologiskt centrum (EBC), Norbyvägen 14, kl. 18.00


23-31 Mars 

Vårvinter i Orangeriet i Botaniska trädgården & Lökutställning

Linnés Vänner kommer att hjälpa till vid det uppskattade och välbesökta öppethållandet i Botaniska trädgårdens orangeri i slutet av mars. Info om dagar & tider mailas ut. Du som vill hjälpa till, kan kontakta Christina Grusell Österberg: 070-49 40 727 eller  christina-grusell@tele2.se.Vi brukar försöka ha tvåtimmarspass och vara minst två personer hela tiden. Passa på att träffa andra Linnévänner och stifta bekantskap med spännande växter.


Tisdag 9 april  

Christina Winter:  ”Om Bin, humlor och andra pollinerare”

Tid och plats: Ekmansalen, Evolutionsbiologiskt centrum (EBC), Norbyvägen 14, kl. 18.00.


April 

Arbetspass i Linnéträdgården

Tid och datum meddelas senare


Lördag 18 maj 

Linnés Trädgårdsfest

Tid och plats: Linnéträdgården, Svartbäcksgatan 27, kl.11-17.


Onsdag 12 juni kl 17-19

Vårkväll i Botan

Trädgårdsdirektör Mats Block och trädgårdsintendent Annika Vinnersten berättar om vad som är nytt i Botaniska trädgården. Vi bjuder på smörgås och dryck.

Tid och plats: Samling vid idegranshäcken vid dammen mellan Linneanum och Norbyvägen kl. 17.00. 


Lördag 17 augusti 

Linnés Vänners Resa: Vandring i Linnés fotspår i Stockholm med omnejd

Utskick kommer senare


Söndag 1 september

Botans dag

Tid och plats: Botaniska trädgården 11-16.


Med reservation för att ändringar kan ske i programmet. Dessa meddelas då till Din e-postadress och under Föreningsnytt i UNT.

Anmäl din e-postadress för utskick (om du inte redan har gjort detta) genom att maila oss på info@linnesvanner.se. Glöm inte heller att meddela oss eventuella adressändringar!