Program 2019

Lördag 17 augusti 

Resa till Svindersvik

Årets resa tar oss till Svindersvik. Herrgården uppfördes på 1740-talet som sommarbostad åt köpmannen och entomologen Claes Grill (1705–1767), viktig välgörare för Kungl. Vetenskapsakademien och en av de ledande i Ostindiska kompaniet under dess andra oktroj 1746–66. 

Svindersvik ritades av arkitekt Carl Hårleman och är en av de bäst bevarade rokokoherrgårdarna i Sverige. Gården är idag museum och ägs sedan 1949 av Nordiska museet.

Läs mer om resan här


Söndag 1 september

Botans dag

Tid och plats: Botaniska trädgården 11-16.


Måndag 9 september kl 18.00-19.00

Föreläsning

Trädgårdsmästare Roger Holt, Uppsala, berättar om tork-tåliga växter lämpliga för trädgården. Föreläsningen sker i samarbete med Folkuniversitetet. Plats: Ekmansalen, Evolutionsbiologiskt centrum (EBC), Norbyvägen 18 D. 


Onsdag 30 oktober kl 18.15

Besök på Riddarhuset

Vi besöker Riddarhuset i Stockholm där Riddarhusamanu-ens Oscar Langenskiöld ger en guidad visning och särskilt redogör för bakgrunden till Linnés vapensköld. Tillgängligheten är begränsad då Riddarhuset ej är handikappanpassat.

Anmälan 1 oktober – 15 oktober till: info@linnesvanner.se. Entréavgift 40 kr. 


 Tisdag 12 november kl. 18.00-20.00 

Gunnar Petersson-föreläsning 

Idrottshistoriker Isak Lidström, Stockholm, föreläser om samiska lekar och spel, med utgångspunkt i Linnés Lappländska resa. Snittar och ”bubbel” serveras till en kostnad av 50 kr (kontanter eller Swish). Föranmälan till Ann-Mari Jönsson (ann-mari.jonsson@idehist.uu.se) senast den 8 november. 

Plats: Ekmansalen, Evolutionsbiologiskt centrum (EBC), Norbyvägen 18 D. 


 Torsdag 12 december kl. 18.00-20.00 

Föreläsning 

Ingvar Svanberg presenterar Johan Peter Falck – Linnélärjunge som reste i Sibirien. Vi bjuder på glögg och kaka. Föreläsningen sker i samarbete med Folkuniversitetet.

Plats: Ekmansalen, Evolutionsbiologiskt centrum (EBC), Norbyvägen 18 D. 


Med reservation för att ändringar kan ske i programmet. Dessa meddelas då till Din e-postadress och under Föreningsnytt i UNT.

Anmäl din e-postadress för utskick (om du inte redan har gjort detta) genom att maila oss på info@linnesvanner.se. Glöm inte heller att meddela oss eventuella adressändringar!