Program 2018

9 Oktober

Arbetspass i Linnéträdgården

Vi hjälper till att städa i trädgården inför vintern den 9 oktober kl 15.00- ca 17. I år gräver vi upp annueller, sätter ut bambupinnar runt buxbomshäckarna, tar in skyltar m.m. Trädgårdsmästarna tar emot oss och ordnar med fika.

Vill du hjälpa till, skicka ett mail till annika.vinnersten@botan.uu.se


Torsdag 25 oktober

”Madagaskar – ett eldorado av biologisk mångfald som omvandla(t)s till ett antropogent gräslandskap”

Ulf Swenson, Naturhistoriska riksmuseet, berättar och visar bilder.

Tid och plats: Ekmansalen, Norbyvägen 14, kl. 19-21


Tisdag 13 november

Årets Gunnar Petersson-föreläsning

Jens Heimdahl, Historiska museet, föreläser om ”Öl och ölkryddor under vikinga- och medeltid”.

Tid och plats: Ekmansalen, Norbyvägen 14, kl. 18-20


Onsdag 12 december

Skatter i vått och torrt – om biologiska samlingar i Sverige

Torleif Ingelög berättar om en för många okänd nationalskatt: 33 miljoner pressade växter och preparerade djur – många av dem världsunika – som tillsammans utgör Sveriges biologiska samlingar.

Tid och plats: Ekmansalen, Norbyvägen 14, kl. 18-20

Programändring
Mia Skotts tidigare annonserade föredrag om Anna Maria Thelott har flyttats till våren 2019.

Ladda ned höstprogrammet (PDF)

Till programarkivet

—————————————————————————-

Med reservation för att ändringar kan ske i programmet. Dessa meddelas då till Din e-postadress och under Föreningsnytt i UNT.

Anmäl din e-postadress för utskick (om du inte redan har gjort detta) genom att maila oss på info@linnesvanner.se. Glöm inte heller att meddela oss eventuella adressändringar!