Arvet efter Linné

I Uppsala finns ett värdefullt historiskt arv efter Carl von Linné.

Linnés Vänner arbetar för att stödja och utveckla verksamheterna kring Uppsalas linneanska trädgårdar: Botaniska trädgården, Linnéträdgården och Linnés Hammarby samt Linnéminnet Linnés Sävja.

Uppsala botaniska trädgård

Linnéträdgården

Linnés Hammarby