Om föreningen

Linnés Vänner är föreningen för Dig som är intresserad av natur och kultur och vill stödja och utveckla verksamheterna kring Uppsalas linneanska trädgårdar: Botaniska trädgården, Linnéträdgården och Linnés Hammarby samt Linnéminnet Linnés Sävja.

Vi arbetar för att väcka och utveckla intresset för Linnés gärning ur naturvetenskapligt, kulturhistoriskt och hortikulturellt perspektiv. Vi vill också visa på trädgårdarnas betydelse idag.

Det här gör vi:

 • Linnés Vänner ger ekonomiskt stöd till projekt vid de linneanska trädgårdarna.
 • Vi delar också ut Linnés Vänners pris
 • Föreningens årliga program innehåller föredrag, visningar och utflykter.
 • Medlemmarna kan också hjälpa till vid olika evenemang i trädgårdarna och med praktiskt trädgårdsarbete

Aktuellt program »

Bilder och referat från tidigare aktiviteter »

Historik

Trädgårdsmästare Gunnar Petersson

Trädgårdsmästare Gunnar Petersson vid ett bestånd av ”Segerlöken” i Linnéträdgården. Bild: UUB/Svenska Linnésällskapet

Initiativet till att starta en vänförening togs i oktober 1992 av akademiörtagårdsmästaren vid Linnéträdgården Gunnar Petersson och föreståndaren för Botaniska trädgården Örjan Nilsson. Det fanns ett behov av att stimulera intresset för det linneanska arvet bland uppsalaborna. Under mottot ”låt Uppsala blomstra” bildades Föreningen Linnés Vänner i mars 1993.

Föreningens första protokoll »

Linnés Vänner är sedan 2007 vänförening till Uppsala linneanska trädgårdar, d.v.s. Botaniska trädgården, Linneträdgården och Linnés Hammarby som samtliga har Uppsala universitet som huvudman. Vi stöder även verksamhet vid Linnés Sävja.

Sedan föreningens grundande kunnat bidra med 685 850 kronor.

Några exempel på vad vänföreningen bidragit med:

 • Produktionskostnad för sommarutställningen Bulbi Rudbeckii i Linnéträdgården med reproduktioner ur Rudbecks Blombok (2019)
 • Lökar & knölar till en praktfull lökrabatt i Botaniska trädgården (2018)
 • Ny skylt till Linnés ”Museum på höjden” på Hammarby (2017)
 • Lökar av engelsk klockhyacint till Sorbusplan i Botaniska trädgården (2016)
 • Stenblock i nya fjällpartiet i Botaniska
 • Postament till Venusstatyn i Linneträdgården
 • Japansk stenlykta till Botan
 • Parksoffor
 • Namnskyltar på träd och buskar i Universitetsparken
 • Växtskyltar i Linnéträdgården
 • Apkojorna och grindar i Linnéträdgården
 • Datorer till kontoren i Linnéträdgården och Hammarby

I juni 2005 planterade medlemmar och personal från Uppsala linneanska trädgårdar en idegranshäck i Botaniska trädgården, mellan Orangeriet och Norbyvägen. Häcken symboliserar den mur som revs när Orangeriet byggdes på 1800-talet.

Verksamhetsberättelser

I tidigare verksamhetsberättelser kan du läsa mer om de aktiviteter som föreningen har anordnat, och om stöd som getts till de linneanska trädgårdarna.

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2011

Stadgar och styrelse

Styrelsen 2019 består av:

 • Ann-Mari Jönsson (ordförande), ann-mari.jonsson@idehist.uu.se
 • Gunhild Bäck(sekreterare), gunhild.back@ub.uu.se
 • Mats Eriksson (skattmästare & dataansvarig), mats.eriksson@em.uu.se
 • Christina Grusell (utskicksansvarig, vice sekreterare), christina-grusell@tele2.se
 • Cecilia Bergström (webbansvarig), cissi.bergstrom@gmail.com
 • Ingvar Svanberg (programansvarig), Ingvar.svanberg@ires.uu.se
 • Eje Rosén, eje.rosen@gmail.com
 • Åsa Hedlund, asa.hedlund@live.se

Föreningens programgrupp 2019 består av:

 • Monika Myrdahl, monika.myrdal@em.uu.se
 • Petra Holmgren Reichler, petra.holmgren@botan.uu.se

Botaniska trädgårdens representant:

 • Annika Vinnersten, annika.vinnersten@botan.uu.se

Föreningens revisorer är:

 • Kerstin Forss, kerstin.forss@gmail.com
 • Olle Klaar, olle.klaar@gmail.com
 • Anja Rautenberg (suppleant), anja.rautenberg@gmail.com

Valberedning

 • Torleif Ingelög (sammankallande), torleif.ingelog@gmail.com
 • Carl-Gustaf Spangenberg, Carl-Gustaf.Spangenberg@jur.uu.se
 • Eva Willen, eva.willen@slu.se

Tidigare ordförande:
1993–1994 Gunnar Petersson
1995–2013 Marita Wigren Svensson
2014–         Ann-Mari Jönsson

Årsmötesprotokoll 2018

Föreningens stadgar »