I trädgården hörs andra ekon

Missade du Göran Greiders föredrag den 16 november? Misströsta ej – här kommer en sammanfattning. Denna kalla novemberkväll trollband oss Göran Greider när han talade om sin senaste bok: I trädgården hörs andra ekon. Allvar blandades med humor under livfulla och målande utläggningar om naturen och dess betydelse. Hur viktig är inte trädgården för att vi skall kunna må bra! Vi kommer nog alla ihåg någon trädgård som vi upplevt under barndomen. Människor som varit på flykt har vittnat om hur tanken på trädgården

Utlysning av Linnés Vänners pris 2018

Nominera din kandidat till Linnés Vänners pris 2018! Priset kommer att delas ut i samband med föreningens årsmöte den 28 februari 2018. Föreningen vill belöna en person som uppmärksammat en i våra dagar närmast bortglömd gärning med anknytning till Linnés vetenskaper ur ett vetenskapligt, kulturhistoriskt eller hortikulturellt perspektiv. Detta kan ha skett genom en skrift eller ett föredrag – eller att vederbörande på annat sätt inspirerat till att gräva i det förflutna. Gärningen bör ligga utanför den nominerades ordinarie yrkesverksamhet. Föreningens medlemmar och

7 december: Hur man gör teriak – tidigmodern medicin i praktiken

Vetenskapshistorikern HjalmarFors och farmakologen Nils-Otto Ahnfelt berättar om sitt forskningsprojekt som bland annat involverat att återskapa det uråldriga universalläkemedlet teriak. Tid och plats: Torsdag 7 december. Ekmansalen kl. 19:00, Evolutionsbiologiskt centrum (EBC), Norbyvägen 14. Vi bjuder på glögg och kakor. Föranmälan till Ann-Mari Jönsson (ann-mari.jonsson@lingfil.uu.se) senast lördagen den 2 december.

16 november: Göran Greider – I trädgården hörs andra ekon

Göran Greider. Bild: Ordfront förlag

Årets Gunnar Petersson-föreläsning hålls av författaren och debattören Göran Greider som berättar om sin nya bok I trädgården hörs andra ekon. Linnés Vänner har instiftat en årligen återkommande Gunnar Petersson föreläsning, för att hedra minnet av föreningens initiativtagare Gunnar Petersson (1927-2013). Tid och plats: Torsdag 16 november, Ekmansalen, Evolutionsbiologiskt centrum (EBC), Norbyvägen 14, kl. 19:00. Snittar och ”bubbel” serveras till en kostnad av 50 kr (medtag kontanter). Föranmälan till Ann-Mari Jönsson (ann-mari.jonsson@lingfil.uu.se).  

Visning av Medicinhistoriska museet

Torsdagen den 26 oktober gjorde museichef Urban Josefsson en mycket uppskattad visning av Medicinhistoriska museet för Linnés Vänner. Vi fick se många rariteter, bland annat en liten glasburk med pulveriserad mumie i museets apotek. I äldre tid ansågs mumie vara ett kraftfullt läkemedel.  Medicinhistoriska museet är beläget i Ulleråkerområdet i Uppsala och speglar läkekonst från äldsta tid till nutid. På bottenvåningen visas kroppssjukvårdens historia med allt från magisk utrustning i gamla tiders folkmedicin till instrument och apparater som än idag är i bruk. De äldsta

När Linné dömde Stina Carlsdotter till döden

Sammanfattning av höstens första föredrag om Linné som domare. Det hölls den 7 september av rättshistorikern Carl Gustaf Spangenberg som berättade för oss om När Linné dömde Stina Carlsdotter till döden.  När Linné dömde Stina Carlsdotter till döden ”Bödeln halshögg 1767 en tjänsteflicka för barnamord i Uppsala, där ingen på 30 år hade blivit avrättad. Då han skulle gå, sade han till prästerna: Snart kommer jag åter för samma förrättning. Efter två månader födde en annan tjänsteflicka i hemlighet ett barn

Botans dag 2017

Det blev en riktig toppendag för Linnés Vänner i Botaniska trädgården den 3 september. Vår ståtliga skördekorg (sammansatt av Christina Grusell) blev beundrad och fotograferad och de utskrivna höstprogrammen tog slut långt innan dagen var till ända. Precis som det ska vara förstås! Höstprogrammet finns förstås också alltid tillgängligt här på vår hemsida. Tack alla som kom förbi!

Kom till Botans dag 3 september

Söndag 3 september är det äntligen dags för Botans dag kl 11-16. Linnés Vänner är på plats med ett trädgårdsstånd, kom gärna förbi och hälsa på. Temat för Botans dag i år är skörd och i orangeriet har utställningen Skörden i skafferiet just öppnat. Det blir också växt-och matmarknad och som vanligt en odlartävling. För detaljerat program se också universitetets kalendarium. Under söndagen får Botaniska trädgården besök av trädgårdsamatörer och trädgårdssällskap som säljer pelargoner, rosor och andra både rara och mer välbekanta

Uppskattad utflykt till Engelsberg

Den 19 augusti anordnade Linnés Vänner en resa till Västmanland och Engelsbergs bruk. Intresset för resan blev överväldigande stort och platserna snabbt bokade. Efter en regnig start utvecklades vädret stadigt till det bättre och vid dagens slut styrde bussen mot Uppsala i solsken.  Under resans första etapp, som gick i riktning mot Sala, berättade Linnes Vänners ordförande Ann-Mari Jönsson om Linnés resa bland bruk och hyttor i Bergslagen vintern 1733–34. Till Engelsberg kom Linné sannolikt inte, men han reste i närområdet. Efter kaffepaus med smörgås

Program för sommar och höst

Såhär i försommartider har vi glädjen att presentera Linnés Vänners program för hösten 2017. Några detaljer kommer att läggas till – uppdateringar sker löpande och information kommer att skickas ut. Nästkommande aktivitet att markera i kalendern är Linnés Vänners årliga utflykt den 19 augusti, som i år går till Engelsbergs bruk i Västmanland. Vårfina lökar i Norrköping

« Older Entries