Linnés vänners pris

Linnés vänners pris instiftades 2011 för att belöna en person som uppmärksammat en i våra dagar närmast bortglömd gärning med anknytning till Linnés vetenskaper ur ett vetenskapligt, kulturhistoriskt eller hortikulturellt perspektiv. Detta kan ha skett genom en skrift eller ett föredrag – eller att vederbörande på annat sätt har inspirerat till att gräva i det förflutna. Gärningen bör ligga utanför den nominerades ordinarie yrkesverksamhet. Priset delades ut första gången i februari 2012.

Föreningens medlemmar och andra intressenter nominerar kandidater och vinnaren utses av föreningens styrelse. Prissumman är på 5000 kr och priset delas vanligtvis ut i samband med årsmötet.

Pristagare

Linnés Vänners pris 2018: Ulf Swenson

Linnés vänners pris 2016: Lennart Nilsson

Linnés vänners pris 2015: Hubert Agback

Linnés vänners pris 2014: Birgitta Berggren

Linnés vänners pris 2013: Sven-Olof Uleman

Linnés vänners pris 2012: Gunilla Anderman